קורס בסיסי בן חמישה מפגשים, בו תלמדו את כל השלבים ההכרחיים ליצירת יין.

*בחירת הענבים סוגי הקרקע ומשמעות הטרואר (מפגש ראשון)
*הבציר קביעת מועד פרמטרים ושיקולים בבחירת מועד הבציר (מפגשים ראשון ושני)
*קליטת הענבים ועיבודם עד סיום מאלו (מפגשים שני ושלישי)
* החבית השהייה והמשמעות שלה- בחירת העץ ופרק הזמן הנכון לנו (מפגשים שלישי ורביעי)
* בניית בלנדים ומעבדה (מפגש חמישי)
*הביקבוק.ושמירת היין לאחר מכן(מפגש חמישי)